- Mariusz Michałowski- Przewodniczący Komisji

- Jan Banasik - Wiceprzewodnizący Komisji

- Marian Gapiński

- Marek Misiak

- Maria Świadek

-Maria Kozik

-Anetta Jabłońska