Komisja Rewizyjna:

- Stanisław Czerepak - Przewodniczący Komisji

- Stanisław Jankowski

-Justyna Dziuba

-Wioletta Kopczyńska

- Jaromir Oleszczyk

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia:

- Janusz Stachowski

- Sławomir Jagiełka

- Marian Gapiński

- Wioletta Kopczyńska

- Maria Kozik

- Jaromir Oleszczyk

Komisja Budżetu, Finansów :

- Mariusz Michałowski- Przewodniczący Komisji

- Jan Banasik - Wiceprzewodnizący Komisji

- Marian Gapiński

- Marek Misiak

- Maria Świadek

-Marai Kozik

-Anetta Jabłońska

Komisja Petycji, Skarg i Wniosków:

- Marek Misiak- Przewodniczący Komisji

- Mariusz Michałowski

- Aneta Jabłońska

Komisja Statutowa:

-Maria Świadek

-Stanisław Czerepak

- Jaromir Oleszczyk

-Maria Kozik

- Szymon Kunek