* Jan Banasik

* Wioletta Kopczyńska

* Stanisław Czerepak

* Jaromir Oleszczyk

* Marian Gapiński

* Maria Kozik

* Sławomir Jagiełka

* Stanisław Klesa

* Angelika Krupa

* Aneta Jabłońska

* Szymon Kunek

* Mariusz Michałowski

* Marek Misiak

* Maria Świadek

* Stanisław Jankowski