Okaliniec Sołtys Piotr Piątek

Rada Sołecka:

1. Janusz Dobosz

2. Wiesława Rozenfeld

3. Ewa Ryczek

4. Dorota Szott

5. Jarosław Szpotek