Okaliniec Sołtys Piotr Piątek

Rada Sołecka:

1. Natalia Ryczek

2. Hanna Ryczek

3. Jarosław Szpotek

4. Krzysztof Kowalski

5. Łukasz Różański