Wydział

PARTER

Adres e-mail

Wew. Telefon

Biuro

Ewidencja Ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych i obrony cywilnej

Ochrona środowiska

ewidencjaludności@miasteczkokrajenskie.pl

 

ochronasrodowiska@miasteczkokrajenskie.pl

27

 

27

01

 

01

 

Księgowość podatkowa, Windykacje

 

 

windykacje@miasteczkokrajenskie.pl

 

32

 

07

Kasa, księgowość budżetowa, podatku VAT i rozliczeń finansowych projektów

vat@miasteczkokrajenskie.pl

34

03

Wymiar podatku i opłat lokalnych

Oczyszczalnia ścieków, zaopatrzanie gminy w wodę

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, OSP, fundusz sołecki, dodatki mieszkaniowe

podatki@miasteczkokrajenskie.pl

wodkan@miasteczkokrajenskie.pl

 

organizacje@miasteczkokrajenskie.pl

37

40

 

40

04

04

 

04

 

 

Skarbnik Gminy

skarbnik@miasteczko.krajenskie.pl

31

05

Główna Księgowa

 glownaksiegowa@miasteczkokrajenskie.pl

33

06

Księgowość

joanna.wysocka@miasteczkokrajenskie.pl

32

07

I PIĘTRO

 

Sekretariat

sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl

23

11

Biuro Burmistrza, Sala Ślubów

burmistrz@miasteczkokrajenskie.pl

23

12

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Oświata, gospodarka nieruchomościami w

zakresie podziału i rozgraniczenia

Drogi publiczne, rolnictwo, gospodarka nieruchomościami

 


Promocja Gminy, Archiwum Zakładowe

 

planowanie@miasteczkokrajenskie.pl

oswiata@miasteczkokrajesnkie.pl

 

drogi@miasteczkokrajenskie.pl

 

 

 

promocja @miasteczkokrajenskie.pl

25

25

 

25

 

 

 

26

13

13

 

13

 

 

 

16

Sekretarz

Kierownik USC

sekretarz@miasteczkokrajenskie.pl

usc@miasteczkokrajesnkie.pl

29

15

II PIĘTRO

 

Biuro Rady, Kadry, BHP

rada@miasteczkokrajenskie.pl

38

21

Inwestycje, Zamówienia Publiczne

Gospodarka Komunalna, Zamówienia publiczne

 

inwestycje@miasteczkokrajenskie.pl

zp@miasteczkokrajenskie.pl

39

39

22

22