Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


STATUT GMINY
    Statut (1)

RADA MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
    Rada Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie (0)
        Przewodniczący Rady Miasta i Gminy (1)
        Wiceprzedowniczący Rady Miasta i Gminy (1)
        Radni (1)
        Komisje (0)
            Komisje RMiG (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (1)
                Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju (1)
                Komisja Skarg , Wniosków i Petycji (1)
        Dyżur Przewodniczącej rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie (1)
    Posiedzenia komisji (0)
        Kadencja 2024-2029 (6)
        Posiedzenia archiwalne (137)
            Kadencja 2018-2024 (164)
    Uchwały (724)
        Kadencja 2024-2029 (24)
        Uchwały archiwalne (0)
        Kadencja 2018-2024 (418)
    Sesje i Komisje (0)
        Kadencja 2024-2029 (3)
        Wyniki głosowań z sesji Rady Miasta i Gminy (kadencja 2024-2029) (3)
        Archiwalne (Kadencja 2018-2024) (72)
            Archiwalne (Wyniki głosowań z sesji Rady Gminy 2018-2024) (69)
        Protokoły (0)
            Kadencja 2024-2029 (2)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Protokoły z Sesji Rady Gminy (42)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (10)
            Kadencja 2018-2024 (71)
            Pozostałe kadencje (63)
        Transmisje obrad Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie (18)
    Oświadczenia majątkowe radnych (0)
        OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH (0)
            Kadencja 2018-2024 (9)
            Kadencja 2024-2029 (1)
    Interpelacje i zapytania radnych (kadencja 2018-2024) (37)
        kadencja 2014-2018 (5)
        kadencja 2024-2029 (1)
    Wnioski radnych (0)
        Kadencja 2024-2029 (0)
    Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (43)
    Sprawozdania z działalności Rady Gminy i Komisji (11)
        Kadencja 2024-2029 (0)
    Petycje, Skargi i Wnioski kierowane do Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie (3)
        Kadencja 2024-2029 (0)
    Protokoły z kontroli (10)
        Kadencja 2024-2029 (0)
    Interpelacje (1)

URZĄD MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (72)
    Burmistrz Miasta i Gminy (2)
    Sekretarz (6)
    Skarbnik (6)
    Sołectwa (5)
    Referaty i samodzielne stanowiska (1)
    PUNKT NIEODPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ (13)
    Regulamin organizacyjny (2)
    Przetargi, ogłoszenia, komunikaty (6)
    Numery rachunków bankowych (1)
    Badanie satysfakcji klienta (0)
    Elektroniczna skrzynka podawcza- EPUAP (1)
    Raport o stanie Gminy (0)
        Raport o stanie Gminy za 2018 rok (1)
        Raport o stanie Gminy za 2019 rok (1)
        Rapost o stanie Gminy za 2020 rok (1)
        Raport o stanie gminy za 2021 rok (3)
        Raport o stanie Gminy za 2022 rok (1)
        Raport o stanie Gminy za 2023 rok (1)
    Zarządzenia Burmistrza (152)
        Zarządzenia archiwalne (1663)
    Rejestr instytucji kultury (2)
    Kontrole (2)
    Rozkład jazdy publicznego transportu zbiorowego (1)

WNIOSKI DO POBRANIA
    ZAGOSPODAROWANIE I PLANOWANIE PRZESTRZENNE (11)
    URZĄD STANU CYWILNEGO (14)
    OCHRONA ŚRODOWISKA (6)
    DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (3)
    EWIDENCJA LUDNOŚCI (9)
    NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOSCI (1)
    SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (2)
    GOSPODARKA GRUNTAMI (1)
    OŚWIATA (2)
    DODATKI MIESZKANIOWE (1)
    SZKODY W ROLNICTWIE (1)
    GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGI, ROLNICTWO (4)
    ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (1)
    SPRAWY ORGANIZACYJNE (4)
    WYBORY (3)
    PODATKI I OPŁATY LOKALNE (6)
    OGRANIZACJE POZARZĄDOWE (0)
    GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (2)
    WYNAJEM ŚWIETLICY (1)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Inspektor danych osobowych (1)
    Obowiązki informacyjne (33)

SOŁECTWA
    Sołectwa Gminy Miasteczko Krajeńskie (3)
    sołectwo Miasteczko Krajeńskie (1)
    sołectwo Miasteczko-Huby (1)
    sołectwo Arentowo (1)
    sołectwo Brzostowo (1)
    sołectwo Okaliniec (1)
    sołectwo Grabionna (1)
    sołectwo Wolsko (1)
    sołectwo Grabówno (1)
    Harmonogram zebrań wiejskich (1)

PRAWO LOKALNE
    Finanse Gminy (0)
        Budżet (0)
            2007 rok (0)
                Uchwała + zmiany do budżetu (8)
            2008 rok (0)
                Uchwała (1)
            2009 (1)
            2010 (25)
            2011 (24)
            2012 (17)
            2013 (21)
            2014 (25)
            2015 (30)
            2016 (32)
                Procedury dokonywania zmian w budżecie gminy Miasteczko Krajeńskie (2)
            2017 (33)
            2018 (32)
            2019 (39)
            2020 (32)
            2021 (30)
            2022 (33)
            2023 (29)
            2024 (13)
        Sprawozdawczość (0)
            Sprawozdania z wykonania budżetu gminy (0)
                2005 rok (1)
                2006 rok (1)
                2007 rok (1)
                2008 rok (3)
                2009 rok (1)
                2010 rok (1)
                2011 rok (2)
                2012 rok (1)
                2013 rok (2)
                2014 rok (2)
                2015 rok (1)
                2016 rok (4)
                2017 rok (3)
                2018 (2)
                2019 (2)
                2020 (2)
                2021 (2)
                2022 (1)
                2023 (1)
            Sprawozdania budżetowe (0)
                2006 rok (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                    Informacja za 2006 rok podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) (1)
                2007 rok (0)
                    I kwartał (0)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                    Informacja za 2007 rok podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 14 ust. z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm)) (1)
                2008 rok (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                    Informacja za 2008 rok podawana do publicznej wiadomości (1)
                2009 rok (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                    Informacja na 2009 r, podawana do publicznej wiadomości (1)
                2010 rok (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                2011 rok (0)
                    Sprawozdania kwartalne (4)
                2012 rok (0)
                    Sprawozdania za I kwartał 2012 r. (1)
                    Sprawozdania za II kwartał 2012 r. (1)
                    Sprawozdanie za III kwartał 2012 r. (1)
                    Sprawozdanie za IV kwartał 2012r. (1)
                2013 rok (0)
                    Sprawozdanie za I kwartał 2013 r. (1)
                    Sprawozdanie za II kwartał 2013r. (1)
                    Sprawozdanie za III kwartał 2013r. (1)
                    Sprawozdanie za IV kwartał 2013r. (1)
                2014 rok (0)
                    Sprawozdania za I kwartał (1)
                    Sprawozdanie za II kwartał (1)
                    Sprawozdanie za III kwartał (1)
                    Sprawozdania za IV kwartał (1)
                2015 rok (4)
                2016 rok (4)
                2017 rok (4)
                2018 (5)
                2019 (4)
                2020 (4)
                    2021 (0)
                2021 (4)
                2022 (4)
                2023 (4)
                2024 (1)
            Sprawozdania finansowe (0)
                Gmina (0)
                    2018 (2)
                    2019 (1)
                    2020 (1)
                    2021 (1)
                    2022 (1)
                    2023 (1)
                Urząd Gminy (0)
                    2018 (1)
                    2019 (1)
                    2020 (1)
                    2021 (1)
                    2022 (1)
                    2023 (1)
        Kredyty (0)
            Kredyt krótkoterminowy na 2006 rok (2)
            Kredyt długooterminowy na 2007 rok (1)
            kredyt długoterminowy 2008r (2)
            Kredyt długoterminowy na 2009 rok (5)
            Kredyty i pożyczki w 2010 r. (8)
                Kredyt krótkoterminowy (2)
            Kredyty w 2011 r. (3)
            Kredyty krótkoterminowe w 2012 r. (1)
            Kredyty długoterminowe w 2012 r. (2)
            Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (2)
                2011 (2)
                2013 (1)
                2015 (2)
            Kredyty krótkoterminowe (4)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (0)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (1)
            Kredyty długoterminowe i pożyczki (0)
                2013 (3)
                2014 (2)
                2016 (3)
                    2018 (1)
                2018 (2)
                2019 (4)
        Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (0)
            Prognoza długu publicznego (0)
                2008 rok (1)
                2009 (1)
                2010 (1)
                2011 (1)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (1)
                2021 (1)
                2022 (1)
                2023 (1)
            Opinie o sfinansowaniu deficytu budżetu (0)
                2008 rok (1)
                2009 (1)
                2010 (2)
                2011 (2)
                2012 (2)
                2013 (1)
                2017 (1)
                2018 (2)
                2019 (1)
                2022 (2)
                2023 (3)
            Informacja o projekcie budżetu (0)
                2009 (1)
                2010 (1)
                2020 (0)
                2021 (1)
                2022 (1)
                2023 (1)
                2024 (1)
            Opinie o przebiegu wykonania budżetu (0)
                2007 rok (1)
                2008 rok (1)
                2009 rok (1)
                2010 rok (1)
                2011 rok (1)
                2012 rok (1)
                2013 rok (1)
                2014 rok (1)
                2015 rok (1)
                2016 rok (1)
                2017 rok (1)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (2)
                2021 (1)
                2022 (1)
            Opinie o projekcie uchwały budżetu (0)
                2011 (2)
                2012-2013 (2)
                2013-2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (2)
                2017 (1)
                2018 (1)
                2019 (0)
                2020 (1)
            Opinie o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu (0)
                2011 (1)
                2014 (1)
                2016 (1)
                2018 (1)
                2019 (3)
            Opinie o projekcie uchwały WPF (0)
                2011 (1)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
                2020 (1)
                2021 (1)
                2022 (1)
                2023 (1)
                2024 (1)
            Opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu (0)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (2)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (1)
                2021 (1)
                2022 (1)
                2023 (1)
        Informacje zgodnie z ustawą o finansach publicznych (0)
            2010 (2)
            2011 (4)
            2012 (4)
            2013 (4)
            2014 (4)
            2015 (4)
            2016 (4)
            2017 (4)
            2018 (4)
            2019 (4)
            2020 (4)
            2021 (4)
            2022 (4)
            2023 (4)
            2024 (1)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (0)
            Ustalenie projektu WPF na lata 2012-2027 (2)
            2012 (4)
            2013 (11)
            2014 (9)
            2015 (11)
            2016 (15)
                2017 (1)
            2017 (11)
            2018 (13)
            2019 (14)
            2020 (12)
            2021 (11)
            2022 (16)
            2023 (13)
            2024 (7)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (4)
    Ochrona środowiska (0)
        Regulamin utrzymania czystości i porządku (2)
        Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (1)
        Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (1)
        Programy Ochrony Środowiska (7)
        Informacja o zbierającym zużyty sprzęt (1)
        Program usuwania azbestu (1)
        Publicznie dostępny wykaz danych (PDWD) (1)
        Ogłoszenia (1)
    Strategia Rozwoju Gminy (7)
    Plan Odnowy Miejscowości (6)
    Ogłoszenia (6)

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
    Podatek od nieruchomości (21)
    Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (1)
    Podatek od środków transportowych (13)
    Podatek od posiadania psów (9)
    Opłata targowa (9)
    Ulgi i umorzenia podatkowe (24)
    Pomoc publiczna w rolnictwie (12)

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
    Regulamin naboru (1)
    Nabór na stanowisko... (14)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Platforma zakupowa - Przetargi (1)
    Przetargi- GOPS (5)
    Zapytania ofertowe do 130 000 PLN (29)
    Plan postępowań (16)

KONSULTACJE SPOŁECZNE
    Konsultacje społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2024-2034 (5)
    Konsultacje społeczne w sprawie granic obrębów ewidencyjnych miejscowości Brzostowo i Arentowo (3)
    Archiwum (0)
        Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Miasteczko Krajeńskie (3)
        Konsultacje społeczne ws. nadania nazw ulic na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie (13)
        Konsultacje społeczne ws. ustalenia herbu Gminy Miasteczko Krajeńskie (3)
        Konsultacje społeczne ws. ustalenia wzoru flagi Gminy Miasteczko Krajeńskie (2)
        Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Wolsko w sprawia nadania nazw ulic (2)
        Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Okaliniec w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Okaliniec (2)
        Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Arentowo w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Arentowo (1)
        Konsultacje społecznych z mieszkańcami miejscowości Miasteczko Krajeńskie w sprawie nadania nazwy ulicy (1)
        Konsultacje społeczne z z mieszkańcami miejscowości Miasteczko Krajeńskie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miasteczko Krajeńskie (4)
        konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Brzostowo w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzostowo, gm. Miasteczko Krajeńskie. (2)
        Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2024-2034 (0)

AKTUALNOŚCI
    Zawiadomienia, obwieszczenia (313)
    Petycje (18)
    Stypendia szkolne (1)
    Analiza Systemu Oświatowego (1)
    Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (1)
    Ocena jakości wody (0)
        wodociąg Miasteczko - Brzostowo (59)
        wodociąg Grabówno (45)
        wodociąg Grabionna - Okaliniec (42)
        Komunikaty (0)
    Lista firm asenizacyjnych posiadających pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Miasta Gminy Miasteczko Krajeńskie (1)
    Plany łowieckie (8)
    Zebrania wiejskie (3)
    Zakup preferencyjny węgla 2022 r. (10)
    Zakup preferencyjny węgla 2023 r. (6)
    Kwalifikacja wojskowa (1)
    Informacje bieżące (4)
    targowisko miejskie (1)
    Otwarty nabór partnera (1)

WYBORY
    Archiwalne akcje wyborcze (0)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie zarządzone na dzień 26.06.2022 r. (22)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie zarządzone na 04.09.2022 r. (15)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy 12.02.2023 r. (17)
        Wybory uzupełaniające na sołtysa sołectwa Miasteczka Krajeńskiego (2)
        Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie zarządzonych na dziń 02.04.2023 r. (19)
        Wybory ławników 2024-2027 (2)
        Wybory Samorządowe 2018 (0)
        do Parlamentu Europejskiego 2019 (15)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (10)
        Przedterminowe wybory Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie 2020 (21)
        Wybory ławników 2020-2023 (1)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (25)
        Wybory Sejm Senat 2023 (18)
    Wybory samorządowe 2024 (53)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r. (9)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Wykaz organizacji pozarządwoych na terenie gminy (8)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (20)
    Konkurs ofert (53)
    Finansowanie sportu (14)
    Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji (31)
    Konsultacje społeczne (16)
    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasteczko krajeńskie (9)
    Aktualności (6)

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
    Przedszkole Publiczne (1)
        Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola i Publicznego Gimnazjum (3)
        Oświadczenia majątkowe (9)
        Sprawozdania finansowe (0)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
            2022 (1)
            2023 (1)
    Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Oświadczenia majątkowe (5)
        Statut (5)
        Aktualności (51)
        Sprawozdania finansowe (0)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
            2022 (1)
            2023 (1)
        Nabór na stanowisko (3)
        Zarządzenie ws. wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności (1)
    Szkoła Podstawowa (1)
        Publiczne Gimnazjum (0)
        Ogłoszenia (0)
        Oświadczenia majątkowe (7)
        Sprawozdania finansowe (0)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
            2022 (1)
            2023 (1)
    Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim (2)
        Statut (1)
        Oświadczenia majątkowe (4)
        Sprawozdania finansowe (0)
            2023 (1)
            2022 (1)
        Aktualności (3)

CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane podstawowe (2)
    Dane statystyczne (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)

INFORMACJE

Spis ROLNY 2020
    Zarządzenie nr S.0050.36.2020 (1)
    Dane kontaktowe Gminnego Biura Spisowego (1)
    Ogłoszenie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (2)
    Obwieszczenie (1)

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
    Nabór na rachmistrzów spisowych (2)

PUNKT NIEODPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ
    NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij