Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


STATUT GMINY
    Statut (1)

RADA MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
    Rada Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie (0)
        Przewodniczący Rady Miasta i Gminy (2)
        Wiceprzedowniczący Rady Miasta i Gminy (2)
        Radni (2)
            wygaśnieci mandatu radnego Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie (6)
        Komisje (0)
            Komisje RG (0)
                Komisja Rewizyjna (3)
                Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej (3)
                Komisja Rolnictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska (2)
                Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych (3)
                Komisja Petycji,Skarg i Wniosków (1)
                Komisja Statutowa (2)
            Skład Komisji RG (3)
    Posiedzenia komisji (0)
        Kadencja 2018-2023 (127)
        Posiedzenia archiwalne (137)
    Uchwały (724)
        Uchwały archiwalne (0)
        Kadencja 2018-2023 (292)
    Sesje i Komisje (111)
        Kadencja 2018-2023 (52)
            Wyniki głosowań z sesji Rady Gminy 2018-2023 (48)
        Protokoły (0)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Protokoły z Sesji Rady Gminy (42)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (10)
            Kadencja 2018-2023 (46)
                Transmisje obrad Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie (14)
            Pozostałe kadencje (63)
    Sołectwa (6)
    Oświadczenia majątkowe radnych (0)
        OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH (0)
            Kadencja 2014-2018 (4)
            Kadencja 2018-2023 (6)
    Interpelacje i zapytania radnych (kadencja 2018-2023) (28)
        kadencja 2014-2018 (5)
    Wnioski radnych (2)
    Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (28)
    Sprawozdania z działalności Rady Gminy i Komisji (4)
    Petycje, Skargi i Wnioski kierowane do Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie (2)
    Protokoły z kontroli (7)

URZĄD MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
    Informacja Burmistzra Miasta i Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (57)
    Burmistrz Miasta i Gminy (3)
    Sekretarz (5)
    Skarbnik (6)
    Regulamin organizacyjny (11)
    Regulamin Pracy (5)
    Referaty i samodzielne stanowiska (1)
    Zarządzenia Wójta Gminy (1663)
    Przetargi, ogłoszenia, komunikaty (158)
    Numery rachunków bankowych (1)
    Badanie satysfakcji klienta (8)
    Elektroniczna skrzynka podawcza- EPUAP (1)
    Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (12)
    RAPORT O STANIE GMINY (0)
        Raport o stanie Gminy za 2018 rok (1)
        Raport o stanie Gminy za 2019 rok (1)
        Rapost o stanie Gminy za 2020 rok (1)
        Raport o stanie gminy za 2021 rok (3)
    Zarządzenia Burmistrza (8)

SOŁECTWA
    Sołectwa Gminy Miasteczko Krajeńskie (5)
    sołectwo Miasteczko Krajeńskie (2)
    sołectwo Miasteczko-Huby (1)
    sołectwo Arentowo (1)
    sołectwo Brzostowo (1)
    sołectwo Okaliniec (1)
    sołectwo Grabionna (1)
    sołectwo Wolsko (1)
    sołectwo Grabówno (1)

PRAWO LOKALNE
    Finanse Gminy (0)
        Budżet (0)
            2007 rok (0)
                Uchwała + zmiany do budżetu (8)
            2008 rok (0)
                Uchwała (1)
            2009 (1)
            2010 (25)
            2011 (24)
            2012 (17)
            2013 (21)
            2014 (25)
            2015 (30)
            2016 (32)
                Procedury dokonywania zmian w budżecie gminy Miasteczko Krajeńskie (2)
            2017 (33)
            2018 (32)
            2019 (39)
            2020 (32)
            2021 (30)
            2022 (32)
        Sprawozdawczość (0)
            Sprawozdania z wykonania budżetu gminy (0)
                2005 rok (1)
                2006 rok (1)
                2007 rok (1)
                2008 rok (3)
                2009 rok (1)
                2010 rok (1)
                2011 rok (2)
                2012 rok (1)
                2013 rok (2)
                2014 rok (2)
                2015 rok (1)
                2016 rok (4)
                2017 rok (3)
                2018 (2)
                2019 (2)
                2020 (2)
                2021 (2)
                2022 (0)
            Sprawozdania budżetowe (0)
                2006 rok (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                    Informacja za 2006 rok podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) (1)
                2007 rok (0)
                    I kwartał (0)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                    Informacja za 2007 rok podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 14 ust. z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm)) (1)
                2008 rok (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                    Informacja za 2008 rok podawana do publicznej wiadomości (1)
                2009 rok (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                    Informacja na 2009 r, podawana do publicznej wiadomości (1)
                2010 rok (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                2011 rok (0)
                    Sprawozdania kwartalne (4)
                2012 rok (0)
                    Sprawozdania za I kwartał 2012 r. (1)
                    Sprawozdania za II kwartał 2012 r. (1)
                    Sprawozdanie za III kwartał 2012 r. (1)
                    Sprawozdanie za IV kwartał 2012r. (1)
                2013 rok (0)
                    Sprawozdanie za I kwartał 2013 r. (1)
                    Sprawozdanie za II kwartał 2013r. (1)
                    Sprawozdanie za III kwartał 2013r. (1)
                    Sprawozdanie za IV kwartał 2013r. (1)
                2014 rok (0)
                    Sprawozdania za I kwartał (1)
                    Sprawozdanie za II kwartał (1)
                    Sprawozdanie za III kwartał (1)
                    Sprawozdania za IV kwartał (1)
                2015 rok (4)
                2016 rok (4)
                2017 rok (4)
                2018 (5)
                2019 (4)
                2020 (4)
                    2021 (0)
                2021 (4)
                2022 (3)
            Sprawozdania finansowe (0)
                Gmina (0)
                    2018 (2)
                    2019 (1)
                    2020 (1)
                    2021 (1)
                Urząd Gminy (0)
                    2018 (1)
                    2019 (1)
                    2020 (1)
                    2021 (1)
        Kredyty (0)
            Kredyt krótkoterminowy na 2006 rok (2)
            Kredyt długooterminowy na 2007 rok (1)
            kredyt długoterminowy 2008r (2)
            Kredyt długoterminowy na 2009 rok (5)
            Kredyty i pożyczki w 2010 r. (8)
                Kredyt krótkoterminowy (2)
            Kredyty w 2011 r. (3)
            Kredyty krótkoterminowe w 2012 r. (1)
            Kredyty długoterminowe w 2012 r. (2)
            Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (2)
                2011 (2)
                2013 (1)
                2015 (2)
            Kredyty krótkoterminowe (4)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (0)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (1)
            Kredyty długoterminowe i pożyczki (0)
                2013 (3)
                2014 (2)
                2016 (3)
                    2018 (1)
                2018 (2)
                2019 (4)
        Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (0)
            Prognoza długu publicznego (0)
                2008 rok (1)
                2009 (1)
                2010 (1)
                2011 (1)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (1)
                2021 (1)
                2022 (1)
                2023 (1)
            Opinie o sfinansowaniu deficytu budżetu (0)
                2008 rok (1)
                2009 (1)
                2010 (2)
                2011 (2)
                2012 (2)
                2013 (1)
                2017 (1)
                2018 (2)
                2019 (1)
                2022 (2)
                2023 (2)
            Informacja o projekcie budżetu (0)
                2009 (1)
                2010 (1)
                2020 (0)
                2021 (1)
                2022 (1)
                2023 (1)
            Opinie o przebiegu wykonania budżetu (0)
                2007 rok (1)
                2008 rok (1)
                2009 rok (1)
                2010 rok (1)
                2011 rok (1)
                2012 rok (1)
                2013 rok (1)
                2014 rok (1)
                2015 rok (1)
                2016 rok (1)
                2017 rok (1)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (2)
                2021 (1)
                2022 (1)
            Opinie o projekcie uchwały budżetu (0)
                2011 (2)
                2012-2013 (2)
                2013-2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (2)
                2017 (1)
                2018 (1)
                2019 (0)
                2020 (1)
            Opinie o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu (0)
                2011 (1)
                2014 (1)
                2016 (1)
                2018 (1)
                2019 (3)
            Opinie o projekcie uchwały WPF (0)
                2011 (1)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
                2020 (1)
                2021 (1)
                2022 (1)
                2023 (1)
            Opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu (0)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (2)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (1)
                2021 (1)
        Informacje zgodnie z ustawą o finansach publicznych (0)
            2010 (2)
            2011 (4)
            2012 (4)
            2013 (4)
            2014 (4)
            2015 (4)
            2016 (4)
            2017 (4)
            2018 (4)
            2019 (4)
            2020 (4)
            2021 (4)
            2022 (3)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (0)
            Ustalenie projektu WPF na lata 2012-2027 (2)
            2012 (4)
            2013 (11)
            2014 (9)
            2015 (11)
            2016 (15)
                2017 (1)
            2017 (11)
            2018 (13)
            2019 (14)
            2020 (12)
            2021 (11)
            2022 (16)
            2023 (1)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (4)
    Ochrona środowiska (0)
        Regulamin utrzymania czystości i porządku (2)
        Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (1)
        Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (1)
        Programy Ochrony Środowiska (7)
        Informacja o zbierającym zużyty sprzęt (1)
        Program usuwania azbestu (1)
        Publicznie dostępny wykaz danych (PDWD) (1)
        Ogłoszenia (1)
    Strategia Rozwoju Gminy (7)
    Plan Odnowy Miejscowości (6)
    Ogłoszenia (6)
    Ochrona Danych Osobowych (12)

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
    Podatek od nieruchomości (18)
    Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (1)
    Podatek od środków transportowych (12)
    Podatek od posiadania psów (9)
    Opłata targowa (8)
    Ulgi i umorzenia podatkowe (22)
    Pomoc publiczna w rolnictwie (10)

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
    Regulamin naboru (1)
    Nabór na stanowisko... (9)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Przetargi (91)
    Przetargi- GOPS (5)
    Regulamin komisji przetargowych (1)
    Zamówienia publiczne inne niż przetargi (31)
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2)
    Zapytania ofertowe do 30.000 euro (3)
    Platforma zakupowa (1)

AKTUALNOŚCI
    Konkursy (0)
    Zawiadomienia, obwieszczenia (276)
    Petycje (17)
    Stypendia szkolne (1)
    Analiza Systemu Oświatowego (1)
    Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (1)
    Ocena jakości wody (8)
        wodociąg Miasteczko - Brzostowo (30)
        wodociąg Grabówno (22)
        wodociąg Grabionna - Okaliniec (19)
        Komunikaty (1)
    Informacja (0)
    Aktualności (1)
    Plany łowieckie (6)
    Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Miasteczko Krajeńskie (3)
    Konsultacje społeczne ws. nadania nazw ulic na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie (12)
    Konsultacje społeczne ws. ustalenia herbu Gminy Miasteczko Krajeńskie (3)
    Konsultacje społeczne ws. ustalenia wzoru flagi Gminy Miasteczko Krajeńskie (2)
    Zebrania wiejskie (2)
    Zakup preferencyjny węgla 2022 r. (10)
    Zakup preferencyjny węgla 2023 r. (4)

WYBORY
    Wybory Samorządowe_2014 (13)
    Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2015 (7)
    Wybory Samorządowe- uzupełniajace do Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie (7)
    Referendum Ogólnokrajowe_2015 (5)
    do Sejmu i Senatu_2015 (6)
    Wybory Samorządowe 2018 (29)
    do Parlamentu Europejskiego 2019 (15)
    Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (10)
    Przedterminowe wybory Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie 2020 (21)
    Wybory ławników (1)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (25)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie zarządzone na dzień 26.06.2022 r. (22)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie zarządzone na 04.09.2022 r. (15)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy 12.02.2023 r. (15)
    Wybory uzupełaniające na sołtysa sołectwa Miasteczka Krajeńskiego (1)
    Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie zarządzonych na dziń 02.04.2023 r. (4)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Wykaz organizacji pozarządwoych na terenie gminy (7)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (18)
    Konkurs ofert (36)
    Finansowanie sportu (14)
    Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji (29)
    Konsultacje społeczne (14)
    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasteczko krajeńskie (8)
    Aktualności (6)

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
    Przedszkole Publiczne (1)
        Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola i Publicznego Gimnazjum (3)
        Oświadczenia majątkowe (11)
        Sprawozdania finansowe (0)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
    Gminna Biblioteka Publiczna (4)
        Statut Gminnej Biblioteki Publiczej w Miasteczku Krajeńskim (1)
        Oświadczenia majątkowe (8)
        Sprawozdania finansowe (0)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
        Aktualnosci (1)
    Gminny Dom Kultury (5)
        Statut Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim (1)
        Oświadczenia majątkowe (9)
        Sprawozdania finansowe (0)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
        Aktualnosci (2)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (2)
        Oświadczenia majątkowe (8)
        Statut (4)
        Aktualności (35)
        Sprawozdania finansowe (0)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
        Nabór na stanowisko (1)
        Zarządzenie ws. wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności (1)
    Ogłoszenia (0)
    Szkoła Podstawowa (2)
        Publiczne Gimnazjum (1)
            Oświadczenia majątkowe (8)
        Ogłoszenia (2)
        Szkoła Podstawowa (0)
        Wyprawka szkolna 2015 (1)
        Sprawozdania finansowe (0)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)

CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane podstawowe (2)
    Dane statystyczne (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)

INFORMACJE
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Redakcja (0)

Spis Rolny 2020
    Zarządzenie nr S.0050.36.2020 (1)
    Dane kontaktowe Gminnego Biura Spisowego (1)
    Ogłoszenie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (2)
    Obwieszczenie (1)

Narodowy Spis Powszechny 2021
    Nabór na rachmistrzów spisowych (2)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij