Grabionna Sołtys Justyna Hibental

Rada Sołecka:

1. Katarzyna Ligenza

2. Przemysław Ligenza

3. Zbigniew Baszczuk

4.Wiesława Krzemińska

5. Daniel Danowski