Wolsko Sołtys Agnieszka Rzelek

Rada Sołecka:

1. Katarzyna Góra

2. Justyna Fertykowska

3. Lidia Strojna