Grabówno Sołtys Anna Siebyła

Rada Sołecka:

1. Magdalena Dembińska

2. Krystyna Krzemińska

3. Anna Surma

4. Adam Śmiechowski

5. Monika Krzemińska