Grabówno Sołtys Paulina Śmiechowska

Rada Sołecka:

1. Monika Krzemińska

2. Adam Śmiechowski

3. Piotr Kopczyński

4. Stanisław Ilnicki

5. Rafał Kanecki