- Stanisław Czerepak - Przewodniczący Komisji

- Dariusz Kujawski - Zastępca Przewodniczącego Komisji

- Zenon Dziuba (rezygnacja mandatu 31.05.2022 r. )

- Ryszard Guza (rezygnacja mandatu 31.05.2022 r.)

- Stanisław Jankowski

-Angelika Krupa (mandat od 20.06.2022 r.)